This is an event from our archive. Visit our Events section for our latest events.

Teachers: Drámaíocht Chruthaitheach don Seomra Ranga 10 Nov 2018

Díreoidh stiúrthóir ealaíne Branar, Marc Mac Lochlainn, ar leabhar de chuid Oliver Jeffers a bhfuil cion mór air, How to Catch a Star, mar bhunús leis an gceardlann chruthaitheach seo do mhúinteoirí.

Breathnóidh Marc ar na bealaí éagsúla gur féidir le múinteoirí an leabhar a úsáid mar fhoinse inspioráide do réimse leathan gníomhaíochtaí drámaíochta sa seomra ranga agus, dá réir sin, nascanna ábhartha curaclaim.

Ag baint úsáide as íomhánna an leabhair, feicfidh múinteoirí go bhféadfaí leabhar pictiúr a úsáid mar thúsphointe luachmhar chun smaointí simplí agus spreagúla a fhorbairt d'úsáid ranga.

Faoi dheireadh an tseisiúin, beidh ransú déanta agat ar chur chuige cruthaitheach i dtaca le teangacha (i nGaeilge agus Béarla araon), forbairt scéil, modhanna chun dul i ngleic le híomhá trí mheán na n-amharc-ealaíon, puipéadóireacht, drámaíocht chruthaitheach agus filíocht.

Cuirfear léiriú Branar de How to Catch a Star chun stáitse i mí na Nollag 2018. Cabhróidh an cheardlann seo leat do rang a ullmhú don seó a fheiceáil. Rachaidh an cheardlann seo chun leasa múinteoirí fiú mura mbeidh siad ag freastal ar léiriú de How to Catch a Star lena scoileanna, toisc go dtabharfar deis do na rannpháirtithe uilig a sraith smaointí a mhéadú i dtaca le cur i bhfeidhm an an churaclaim drámaíochta agus chun a muinín chruthaitheach a fhorbairt.


In this Irish-laguage CPD for teachers, Marc Mac Loclainn - artistic director of Branar Téatar do Pháistí - will use the well-loved Oliver Jeffers book How to Catch as Star as the basis for this creative workshop for teachers.