This is an event from our archive. Visit our Events section for our latest events.

CPD for Teachers: An Drámaíocht sa Seomra Ranga 10 Mar 2018

Seo cuireadh do mhúinteoirí maidin amháin a chaitheamh ag baint triail as cineálacha simplí drámaíochta sa Ghaeilge le húsáid sa seomra ranga.
Teachers are invited to enjoy a morning exploring a range of simple and accessible drama processes for the classroom using the Irish language.

Is é Me & the City téama an tséasúir seo. Féachfaimid le féinmhuinín agus scileanna a fhorbairt sa mhúinteoir, ag tosú le gnéithe de churaclam na bunscoile, ionas gur féidir le múinteoirí téamaí Gaeilge a léiriú tríd an drámaíocht.

Cabhróimid leat deireadh a chur le haon eagla atá ort mar gheall ar dhrámaíocht a dhéanamh sa seomra ranga; ina áit sin taispeánfaimid duit cabhrú leis na daltaí iad féin a chur in iúl ar shlí thaitneamhach. Pléifimid conas na smaointe a tháinig as an gceardlann a cheangal le téamaí ar leith atá á múineadh agat cheana féin, agus conas drámaíocht trí Ghaeilge a úsáid chun cruthaitheacht a spreagadh i measc na ndaltaí.

Díreofar sa cheardlann ar ghníomhaíochtaí a bheadh oiriúnach do Rang 2-6. I mBéarla agus i nGaeilge araon a bheas an cheardlann agus oirfidh sé do gach múinteoir, is cuma cén féinmhuinín atá agat maidir le drámaíocht sa Ghaeilge.


Using our season theme of Me & the City and aspects of the primary curriculum as a bouncing off point, you will have the chance to develop confidence and skills in working thematically through drama in Irish.

Along the way you’ll be encouraged to throw out any fears you may have about drama and performance and instead ignite your passion for it as a rich and versatile educational tool as well as an enjoyable form of self-expression. You will be supported to consider how you can adapt the ideas shared in the workshop to particular themes you may be already exploring with your individual classes and you will see that Irish can be an invaluable tool for promoting self-expression and creativity.

The workshop will focus on activities suitable for 2nd-6th class. It will be presented bilingually and is suitable for teachers at all levels of confidence in working through Irish.

About Aifric Ní Ruairc...

Is múinteoir drámaíochta, dramaturg agus scríbhneoir í Aifric Ni Ruairc. Is brea léi cláracha drámaíochta a chur i láthair do
bhunscoileanna agus pháiste óige. Ba mhaith leí deis a thabhairt do gach aon duine iad féin a léírigh tríd dráma agus tríd an Gaeilge.

Aifric Ní Ruairc is drama facilitator, dramaturg and writer. She has a particular interest in developing work for early-childhood and primary level children and has worked with Gaelscoils for over seven years developing drama programmes through Irish and English.