Gaeilge

Tá roinnt acmhainní agus pacáistí gníomhaíochta don seomra ranga ar fáil i nGaeilge, chun tacú le múinteoirí ar mian leo ealaíona a chur ar fáil trí Ghaeilge sa seomra ranga.